در راستای اجرای سیاست های توسعه برند و ارتباطات گروه بام، صفحه رسمی اینستاگرام گروه بام با هدف ارتباط هر چه بیشتر با مخاطبان و ارائه اطلاعات به روز از فعالیت های این مجموعه راه اندازی شد.