در بیست و یکمین روز از آخرین ماه بهار سال 96 کارگاه آموزشی ای با موضوع نظام 5s برای مدیران گروه توسعه مهندسی بام برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی که در محل باشگاه سوار کاری بام برگزار شد در ابتدا دکتر سیروس تابش با ارائه موضوع نظام 5s به بیان اهمیت موضوع نظم در امور مختلف گروه بام به ویژه در کارگاه های ساختمانی این گروه پرداختند. ایشان همچنین با معرفی اصول پنج گانه در نظام ژاپنی 5s شامل:

1.ساماندهی (Seiri)

2.نظم و ترتیب (Seiton)

3.پاكیزه سازی(Seiso)

4.استانداردسازی (Sekitsu)

5.انضباط ( Shitsuke)

به کاربردهای این مدل در صنعت ساختمان اشاره نمودند.

سپس دکتر مهدی کاوسی مدیر عامل گروه توسعه مهندسی بام با تأکید بر اصل آموزش و نقش آن در موفقیت مجموعه ها بر تبیین اصول اولیه در استقرار نظم در مجموعه بام و کارگاه های ساختمانی این مجموعه پرداختند و خواستار اجرایی شدن اصول مطروحه در کارگاه آموزشی در پایین ترین سطوح کاری شدند. در پایان این کارگاه آموزشی ضیافت افطار در جوی صمیمی و دوستانه در محل باشگاه سوارکاری بام برگزار گردید و مدیران این مجموعه در کنار هم به تماشای بازی والیبال تیم ملی ایران و تیم ملی آرژانتین پرداختند.