با توجه به توافق انجام شده بین هلدینگ بام سلامت و شرکت سوئدی Sweco که از بزرگ ترین شرکت های مشاوره مهندسی در اروپا می باشد و در زمینه های انرژی، ساخت، مدیریت پروژه، طراحی سازه و معماری فعالیت می کند، پروژه بیمارستان نیکان غرب اولین پروژه گروه توسعه مهندسی بام می باشد که این شرکت بازنگری طراحی آن را بر عهده دارد.

در همین راستا در روز دوشنبه دهم مهرماه سال نود و شش با حضور مدیران و کارشناسان Sweco و همچنین مدیران هلدینگ بام سلامت دومین جلسه بررسی نقشه ها برگزار گردید.