صبح امروز مورخ پنجم دی ماه سال 97 همزمان با سومین روز از چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی معاون محترم وزیر راه وشهر سازی جناب آقای مهندس محمد جعفر علیزاده از غرفه گروه بام واقع در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران بازدید نمودند و با توانایی های گروه توسعه مهندسی بام در ساخت، تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی و بیمارستانی آشنا شدند.

.