سلامتی و ایمنی کارکنان و تمامی کسانی که با گروه بام و محصولات آن (ساختمان ها) در ارتباط هستند یکی از بالاترین اولویت های بام است.

 

هدف ما در راستای HSE مشخصاً‌ اجتناب از پیش آمد سوانح،‌ صدمه و زیان به افراد و نیز خسارت به محیط زیست می باشد.

 

گروه بام و شرکت های زیر مجموعه آن همگی به سیاست های سلامت،‌ ایمنی و محیط زیست (HSE) پایبند بوده و هر کدام به طور مستقل فعالیت می کنند .

 

تمام کارکنان مجموعه ها،‌ پیمانکاران و شرکت هایی که به هر شکل با گروه بام مرتبط هستند می بایست HSE را درک و از آن پیروی کنند.

سیاست HSE بام سه بخش کلی دارد :

1-گروه بام خود را متعهد به اجرای قوانین و مقررات HSE می داند.

 

2-گروه بام خود را متعهد به پیشرفت پیوسته و مستمر در HSE می داند.

 

3-گروه بام متعهد به اصل " پیشگیری از آلودگی"‌ است.

 

 

این گروه در تمامی عملکردها و پروژه های خود در هر سطحی، چارچوب مدیریت HSE را که شامل تحقق پیشرفت پاینده در HSE می باشد لازم الاجرا می داند .

تمامی کارمندان و مدیران ملزم به دانستن نقش خود در اجرا و رعایت این سیاست می باشند.

اطلاعات مورد نیاز در راستای این سیاست در قالب جلسات و بحث های آموزشی به کارمندان داده می شود و هر کارمند در شرح وظایف شغلی خود به طور کامل و شفاف با نقش خود در احقاق HSE و چگونگی رعایت اصول آن در هنگام کار آشنا می شود.

HSE یکی از اجزای اصلی در ارزیابی دوره ای مدیران و کارمندان گروه بام می باشد.