این شرکت به اتکاء گنجینه علمی و تجربی مدیران خود در زمینه های طراحی و اجرا، افتخار اجرای بی نظیرترین و زیباترین پروژه های ساختمان سازی لوکس و مدرن را در ایران دارد.

پروژه بی همتای بام جمشیدیه، بام البرز و بام سنتر 1 از پروژه های اجرا شده شرکت توسعه مهندسی بام شهر می باشند .

 آدرس: تهران، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5

تلفن:  22683298

فکس: 22683385