شرکت فنی مهندسی بام سازه دانش با ساختار نظام مشاوره ای و مهندسی در حوزه های R&D،طراحی و اجرای سازه های اسکلت فولادی و بتنی در سال 1390 پا به عرصه امور عمرانی کشور نهاده است. این شرکت به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه مهندسی بام می باشد.

 

آدرس: بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5، طبقه اول شرقی

تلفن: 26769743

فکس: 26769743

وب سایت شرکت بام سازه