این شرکت با هدف احداث ساختمان های مسکونی و مراکز درمانی، با کیفیتی فراتر از انتظار مشتریان در عرصه ساخت و ساز، افتخار اجرای پروژه هایی با کیفیت متفاوت و برتر را نسبت به بافت منطقه در پرونده خود دارد. پروژه های  بیمارستان نیکان،دربند 2 و سامان از این جمله پروژه ها می باشند.

 

آدرس: ایران، تهران، زعفرانیه، خیابان آصف، خیابان زنبق، کوچه مینا

 تلفن:  22430496 

فکس:  22435864