شرکت فنی و مهندسی بام انرژی در سال 1392 با ساختار نظام مشاوره ای و پیمانکاری در حوزه تخصصی طراحی، نظارت، تدارکات و اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی پا به عرصه گسترده امور زیربنایی و عمرانی کشور نهاده است. پروژه های در دست اجرای این شرکت شامل ساختمان پزشکان عرفان، بام راد، ساختمان اداری بام و پروژه 140 واحدی سامان می باشد.  

 

آدرس: ایران، تهران، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، پلاک 5، طبقه سوم 

تلفن: 22395435 / 26769826

وب سایت شرکت بام انرژی