شرکت سپید بام نیکان با هدف توسعه؛ ساخت و تجهیز، راه اندازی و مدیریت مراکز بهداشتی درمانی تأسیس شد.

 

آدرس: ایران، تهران، حکیمیه، بلوار لاله، نرسیده به بلوار بهار

تلفن: 77317329

وب سایت شرکت سپید بام نیکان