گردآوری: مروارید امانی

امروزه استفاده از پنل های خورشیدی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته کاربرد زیادی در صنعت ساخت و ساز پیدا کرده است. این مقاله به معرفی پنل های خورشیدی و چگونگی تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته توسط این پنل ها می پردازد. در مورد پنل های خورشیدی موارد ذیل قابل بررسی است.