ترجمه و تالیف: مهندس بهنام رضایی

 

خانه های چوبی تک واحده امن ترین جا هنگام زلزله است. این فکر تعجب انگیزی نیست که خانه ای امن و مطمئن در هنگام زلزله همان خانه با قاب چوبی است. وزن سبک و قابلیت جذب بالای انرژی قاب چوبی یک  سیستم به قدر کافی قوی را مهیا می کند که اثر لرزه های قوی را تحمل کند. تجربیاتی که از زلزله های قبلی در سر تا سر جهان بدست آمده است این مساله را روشن کرده است که ساختمان چوبی خوب اجرا شده امنیت ساکنین آنرا تامین کرده است .

 

سالیانه میلیونها زلزله رخ می دهد اما بیشتر آنها بسیار کوچک هستند که احساس بشوند و بعضی ها نیز بسیار قدرتمند هستند و تلفات زیادی بر جای می گذارند. مرگ و میرهای بسیار کمی در زلزله های اخیر آمریکای شمالی وجود دارد که این می تواند نسبت داده شود به توجه و کار کردن برروی استفاده از خانه هایی با قاب چوبی .

زلزله 1964 در پرنس ویلیام  سوند آلاسکا یکی از قدرتمندترین ( 8.4 در مقیاس ریشتر ) زلزله هایی بود که در آمریکا شمالی رخ داد و با توجه به قدرت زلزله تعداد تلفات تنها 131 کشته بود موئسسه ژئو فیزیک دانشگاه آلاسکا تلفات کم زلزله  1964 را به علت تراکم جمعیت کم، ساعت روز، روز تعطیل و نوع مصالح مورد استفاده( چوب ) در ساخت بسیاری  از ساختمانها بیان کرد. در کالیفرنیا 37 میلیون متر مربع فضای آموزشی وجود دارد 80% این نواحی ساخت و ساز چوبی هستند. زلزله 1994 نرس ریج نیز به علت استفاده بیشتر ساختمانهای مدارس از  قاب چوبی با ارتفاع کم تلفات بسیار کمی برجای گذاشت و بیشتر خسارات وارده بر مدارس قابل تعمیر بود و تهدید جانی بر جای نگذاشت.