شرکت توسعه تجاری مدیریت آوان از جمله شرکت های زیر مجموعه گروه بام می باشد که ارائه خدمات فروش در سطوح کشور و خارج از کشور، مشاوره خرید و توسعه املاک در مقیاس وسیع و تهیه طرح های توسعه ای، تحقیقات و مطالعات فرصت در حوضه مسکن، مهندسی بازاریابی شبکه ای و الکترونیکی و مدیریت بر مشارکت ها و شناسایی سرمایه های مناسب برای مشارکت ساختمان، تهیه طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی، تحلیل حالت های مختلف فاز بندی پروژه ها برای نزدیکی به شاخص ها، با توجه به بازار هدف، شناسایی و طراحی مهندسی پروژه، زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در حوضه فعالیت شرکت و یا اعطای نمایندگی و یا عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر فعالیت های مرتبط با موضوعات ساختمانی را برعهده دارد.