در راستای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان با ارز دولتی نشستی با حضور سهامداران در محل پروژه ساختمانی بیمارستان نیکان غرب در ساعت10 تا 12 روز جمعه مورخ 23/6/97 برگزار گردید.

در این نشست دکتر سیروس تابش مدیر عامل هلدینگ بام سلامت ضمن ارائه گزارشی از مراحل پیشرفت پروژه و روند اجرای آن به تبیین سیاست بیمارستان در زمینه خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان پرداختند.