در واپسين روز هاي شهريور ماه مهمان پروژه بيمارستان نيكان سپيد بوديم و گزارش ويدئويي آماده نموديم كه در آن دكتر محمد حسين آدابي و مهندس سورنا جمشيدي در خصوص آخرين وضعيت پيشرفت پروژه  توضيحاتي ارائه داده اند.

 براي مشاهده گزارش بر روي آن كليك كنيد.