چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی از سوم تا ششم دی ماه هر روز از ساعت 9 الی 17 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

.

گروه توسعه مهندسی بام که از طریق هلدینگ بام سلامت مشغول انجام پروژه های مختلف بیمارستان سازی می باشد  و بیمارستان نیکان، کلینیک نیکان، ساختمان پزشکان عرفان و مرکز درمانی شهرداری منطقه 14 تهران از جمله پروژه های انجام شده این گروه می باشد، به منظورنمایش توانمندی های خود در حوزه ساخت مراکز درمانی و بیمارستان سازی در این نمایشگاه حضور دارد.