پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای و تخصصی

پایبندی به وفای عهد، مسئولیت پذیری، نقدپذیری، گشاده رویی و ادب

پایبندی به ابداع راه حل های خلاقانه برای مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل در حوزه ساخت و ساز

پایبندی به ارائه کیفیت برتر، بهره گیری از نیروی انسانی نوآور با توان ارزش آفرینی منحصر به فرد

پایبندی به مشتری سالاری، ریسک پذیری، انجام کارها به صورت تیمی، نوآوری و اعتقاد به استقرار و استمرار سیستم مدیریت دانش در سازمان  

پایبندی به بهره گیری از دانش روز حرفه ای همراه با به کارگیری فنآوری پیشرفته به منظور طراحی خدمات جدید و فراتر از نیازهای مشتریان

پایبندی به اخلاقگرایی در قبال همکاران و رقبا، پاسخگویی موثر در قبال مشتریان و ارزش آفرینی در قبال سهامداران

پایبندی به ایجاد فضای صمیمیت، اعتماد، درستی و صداقت با همکاران و مشتریان

• پایبندی به تعامل سازنده و مستمر با تامین کنندگان صاحب صلاحیت و برتر داخلی و خارجی