گروه بام به 100 اصل کیفیت زیر متعهد است:
1- توجه و یادگیری مداوم از مشتریان
2- جمع آوری اطلاعات کمی به منظور تعیین سطح رضایتمندی مشتریان
3- جمع آوری اطلاعات و تحلیل شاخص های پاسخ منفی مشتریان، همانند شکایات
4- جمع آوری اطلاعات کمی و تحلیلی جهت بررسی سطح رضایتمندی رقبا
5- شناسایی کلیه حوزه های مشتریان و تشخیص بخش ها و گروه های بازار مربوط به شرکت و رقبا
6- محک زنی نتایج و گرایش های کنونی: عقاید مشتریان و تمایلات رفتاری کنونی
7- استراتژی پاسخ: بهبود و توسعه محصولات و خدمات طبق نظر مشتریان
8- تجزیه و تحلیل و پیش بینی گرایش ها، خط سیر آینده و نیازهای در حال ظهور بازار
9- تصمیم گیری استراتژیک به منظور افزایش وفاداری مشتریان
10- برنامه های استراتژیک به منظور حفظ و افزایش سهم بازار
11- حفظ و بهبود هویت سازمانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت
12- توسعه و به روزرسانی تصویر محصول و ارزش برند
13- تحقیق پیرامون گرایش های بازاریابی به منظور ضمانت آینده برنامه ریزی شده
14- تحقیق برای ایجاد خلاقیت در تبلیغات اثربخش در تمام رسانه های ممکن
15- استفاده از تلویزیون و رادیو برای اعلام تأخیرات کوتاه مدت
16- استفاده از برنامه های ترفیعی به عنوان محرکی برای فروش
17- فروش، بیشترین بهره گیری از تصویر محصول و گرافیک به عنوان "فروشنده خاموش" در نقطه فروش
18- انتخاب دقیق نمایشگاه های تجاری به عنوان نقاط رویارویی فروشندگان و خریداران در هر بخش
19- برانگیختن روابط عمومی به عنوان بخشی از فلسفه سازمانی
20- نصب شبکه هایی چون اینترنت به عنوان رسانه ای برای تعامل اطلاعات جهانی
21- برنامه های محک زنی دوره ای و مستمر
22- فرآیند سیستماتیک داده های محک زنی داخلی و خارجی
23- آنالیز و ارزیابی دوره ای نتایج محک زنی
24- انتخاب شرکت های الگو، رهبر بازار برای محک زنی و انجام فرآیند مقایسه
25- ایجاد شبکه دائمی محک زنی مربوط به شما
26- محک زنی عملیاتی فعالیت های خاص
27- محک زنی عملکرد کلی شرکت
28- محک زنی رقبا از منظر محصولات و خدمات
29- محک زنی رقبا از منظر روش های اداری و فرآیندهای تولید
30- تصمیم گیری برای بهبود و برنامه های عملیاتی بر مبنای تجزیه و تحلیل محک زنی
31- انتخاب و استفاده از داده ها به منظور دستیابی به اهداف کسب و کار
32- سیستم ها و روش های مناسب جهت جمع آوری، ذخیره و پردازش داده ها
33- مدیریت داده ها و اطلاعات: سرعت، دسترسی و اعتبار
34- ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک و سیستم های مدیریتی
35- انتقال و انتشار اطلاعات مرتبط با هر بخش یا واحد شرکت برای افزایش رقابت و عملکرد
36- تجزیه و تحلیل داده ها، تفسیر و نتیجه گیری از اطلاعات با در نظر گرفتن موقعیت رقابتی شرکت و محصولاتش در مقایسه با رقبا (محک زنی)
37- یکپارچگی و ادغام و رتبه بندی منابع متفاوت اطلاعات برای کمک به دیدگاه کلی شرکت
38- متصل کردن بازار و پاسخ مصرف کننده به بهبود کیفیت محصولات و خدمات به منظور منفعت های اقتصادی
39- جمع آوری و پردازش داده های داخلی شرکت مانند بهره وری، عملکرد، غیبت، چرخه های زمانی، هزینه ها و موجودی انبار
40- توجه به روابط علت و معلولی در تفسیر داده ها به عنوان مبنای تحلیلی محکم برای تصمیم گیری
41- وضع رهنمودها، خلق ارزش ها و اهداف شرکت
42- ایجاد و حفظ یک سیستم اثر بخش رهبری و ارتباطات داخلی
43- توزیع کارامد نقش ها، عملیات ها، مسئولیت ها و ایجاد راهکارهایی برای مدیریت واحد در تمامی سطوح
44- ارزیابی و بهبود اثربخش سیستم رهبری و ارتباطات داخلی
45- تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی و توسعه پتانسیل های پنهان و روش های سازماندهی در شرکت به منظور دستیابی به اهداف و توسعه برنامه ها
46- کشف و حذف موانعی که موجب از دست دادن چشم انداز، عدم کارایی و کندی در تولید و مدیریت می گردد
47- ارتباط بین تصمیمات مدیریتی، هدف گرایی، ارزش ها و برنامه های شرکت
48- سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات با دسترسی سریع برای مدیریت به منظور مرور نتایج و دستاوردهای بخش های کاری
49- مکانیزم مشاوره و تصمیم گیری سریع به منظور بهبود انعطاف پذیری و سرعت پاسخگویی همه بخش های شرکت
50- انضمام به اجتماع و محیط زیست، حساسیت نسبت به اخلاق و قانون در رویه ها و اهداف
51- آگاهی از جایگاه یابی شرکت
52- برنامه قیمت گذاری کوتاه مدت و میان مدت
53- اهداف روزانه کارمندان بر اساس فرهنگ سازمانی متداول
54- در نظر گرفتن نظرات مشتریان برای محصول یا خدمت بر اساس چرخه های فروش
55- برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نیروی انسانی با در نظر گرفتن مزایای آموزش
56- تعریف مکانیزم های کنترل برای اندازه گیری پیشرفت ها و موفقیت ها در سطوح مختلف شرکت، از مسئولیت های دپارتمان ها گرفته تا اشخاص
57- راهکارهای پیشرفت، عقلایی کردن مصرف بهینه منابع با تمرکز بر افزایش سودآوری
58- جمع آوری اطلاعات مربوط به گرایش ها، چالش ها و تقاضاهایی که بر فرصت های آتی شرکت تأثیرگذارند
59- رویکرد تنوع محصول در بازار و نگاهی مداوم به آینده برای درک هر چه بهتر روش های رقابتی
60- تجزیه و تحلیل و انعطاف پذیری در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک در جریان فرآیند اجرا
61- برنامه ریزی نیروی انسانی، تهیه لیست سمت های سازمانی به همراه مهارت های مورد نیاز در راستای استراتژی شرکت
62- استخدام، انتخاب و به کارگیری کارمندان جدی
63- جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و بهبود کارایی شرکت در حوزه های افراد، گروه ها، بخش ها و کل شرکت
64- توسعه نیروی کار توسط آموزش در کلیه گروه ها و در تمامی سطوح کارکنان
65- شناسایی کلیه حوزه های مشتریان و تشخیص بخش ها و گروه های بازار مربوط به شرکت و رقبا
66- روش ها و ابزار ایجاد یک محیط سالم از نظر ایجاد انگیزه، رفاه و توسعه شخصی کلیه کارمندان شرکت
67- سیستم هایی در جهت ارزیابی، تشخیص، پاداش و انگیزش فعالیت های فردی و گروهی
68- شرکت کردن تمامی سطوح کارمندان در جریان تصمیم گیری ها در راستای افزایش انعطاف پذیری، پاسخگویی سریع و عملکرد عمومی
69- شناسایی مشکلات و عوامل بازدارنده عملکرد نیروی کار در سطوح بالا
70- فعالیت های غیر کاری که موجب رضایت و انگیزش کارمندان می شود
71- آموزش فنی کارکنان از طریق دوره های تخصصی
72- آموزش مدیران عالی؛ مدیریت کسب و کار
73- آموزش پیوسته هر کدام از سمت های شغلی مشخص
74- آموزش برای یادگیری تکنولوژی جدید
75- سمینارهای حرفه ای برای برنامه های میان مدت و بلند مدت آینده
76- دوره های مدیریت و کیفیت به عنوان یک مفهوم سودآوری
77- سمینارها و انجمن ها برای توزیع کنندگان، نمایندگان، مشتریان و تأمین کنندگان
78- جلسات آموزشی برای کارمندان جدید، دقیقاً بر اساس شرح شغلی موجود در مقررات عملکرد شرکت
79- دوره های خاص در زمینه های زیست محیطی و کاهش ضایعات
80- تشویق کارمندان برای دنبال کردن فعالیت های آموزشی مربوط به فعالیت شرکت خارج از برنامه زمانی کاری
81- تعریف و مفهوم مدیریت و حوزه های تولید تجزیه شده بر اساس اهداف آن
ا82- طراحی و تولید محصولات و خدمات
83- سیستم تولید و توسعه امکانات
84- یکپارچه سازی و هماهنگی میان بخش های مختلف شرکت
85- مدیریت تحویل بر اساس فرآیندهای اصلی تولید
86- شناسایی حوزه های اصلی فرآیند تولید در جهت کاهش مشکلات
87- پیاده سازی فعالیت های انضباطی لازم برای حفظ کارایی و عملکرد کلی در مورد نیروی انسانی
88- شرکت دادن مشتریان در تغییرات فرآیندها، به خصوص شرکتهای خدماتی
89- بهبود عملکرد از دیدگاه مشتریان (کیفیت بهتر) و از دیدگاه شرکت (سودآوری بیشتر)
90- مدیریت کیفیت با در نظر گرفتن تأمین کنندگان، به خصوص تأمین کنندگان حیاتی شرکت
91- تمرکز بر روی فعالیت های با بیشترین سودآوری
92- نتایج مالی گره خورده با فرآیند تولید
93- نتایج عملکرد و اثربخشی نیروی انسانی
94- اثربخشی و همکاری از طرف تأمین کنندگان
95- انتخاب گزینه های سودآورتر
96- اندازه گیری نسبت کیفیت به هزینه بر اساس شکایات
97- سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید
98- محک زنی نسبت حاشیه سود در میزان سرمایه گذاری در صنعت
99- میانگین سرمایه گذاری تدارکات برای استهلاک سرمایه کوتاه و بلند مدت
100- استراتژی های سرمایه گذاری مجدد به عنوان تضمینی برای استمرار شرکت