دریافت جایزه برترین پروژه در رشته ساختمان های لوکس و مدرن در سال ۸۹ در همایش برترین های صنعت ساختمان که توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.