گروه توسعه مهندسی بام موفق به دریافت جایزه طلایی کیفیت و اعتبارکسب و کار از موسسه مدیریت otherways شد. این موسسه بین المللی اقدام به برگزاری همایش های بین المللی و اهدای جوایز کیفیت بر اساس معیارهای استاندارد جهانی با هدف بهبود روابط اقتصادی و ایجاد روابط تجاری و حرفه ای جدید میان سازمانها می نماید.