دریافت عنوان "مدیر برگزیده جهادی عرصه سازندگی در حوزه مدیریت سازندگی ساختمان های لوکس و مدرن کشور" توسط گروه بام درهمایش بزرگ مدیران جهادی عرصه سازندگی کشور که در 18 مرداد ماه سال 1394 مصادف با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران با حضور جمعی از سران کشوری برگزار گردید.