مترجم:علی تفرشی

   

6 مرحله تفکر بر مبنای صفر:

1-    با تصمیمات دشوار مواجه شوید: تفکر بر مبنای صفر تصمیمات قبلی شما را در بوته آزمایش قرار می دهد. این نیازمند آن است که شما همه فعالیت های جاری، کسب وکار، شغل، روابط و ... را آزموده و از خود بپرسید: " با آنچه که در حال حاضر می دانم، آیا باز هم چنین تصمیمی می گرفتم؟ آیا باز هم چنین رابطه ای را آغاز می کردم؟ آیا باز هم چنین کسب و کاری را شروع می نمودم؟ آیا باز هم چنین سرمایه گذاری ایی را انجام می دادم؟" اگر جواب این سوالات "نه" باشد، پس اولین قدم این است که از خود بپرسید "چگونه و در چه زمانی می توانم از این وضعیت خارج شوم؟" به عبارت دیگر بازگشت به صفر و شروع از نقطه آغاز.

 

مولف: علی یوسفی