ترجمه و تالیف: علی تفرشی

جان کوینسی ادمر، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا می گوید" اگر رفتار شما به دیگران الهام می بخشد که رویاهای بزرگتری داشته باشند، بیشتر بیاموزند، بیشتر کار کنند و بزرگتر شوند شما یک رهبر هستید".

ترجمه و تالیف: مهندس بهنام رضایی

 

خانه های چوبی تک واحده امن ترین جا هنگام زلزله است. این فکر تعجب انگیزی نیست که خانه ای امن و مطمئن در هنگام زلزله همان خانه با قاب چوبی است. وزن سبک و قابلیت جذب بالای انرژی قاب چوبی یک  سیستم به قدر کافی قوی را مهیا می کند که اثر لرزه های قوی را تحمل کند. تجربیاتی که از زلزله های قبلی در سر تا سر جهان بدست آمده است این مساله را روشن کرده است که ساختمان چوبی خوب اجرا شده امنیت ساکنین آنرا تامین کرده است .

گردآوری: مروارید امانی

امروزه استفاده از پنل های خورشیدی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته کاربرد زیادی در صنعت ساخت و ساز پیدا کرده است. این مقاله به معرفی پنل های خورشیدی و چگونگی تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته توسط این پنل ها می پردازد. در مورد پنل های خورشیدی موارد ذیل قابل بررسی است.