خانه دکتر عبدالحسین ابتهاج سمیعی تنها عمارت و بنای بازمانده از باغ بزرگ سردار  است که در  سال 1378 با شماره 23877 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.بعدها بخش شمالی باقیمانده از بنا (مکان حاضر) در اواخر سال 1395 توسط شهرداری خریداری و سپس در سال 1396 عمارت شمال غربی آن که به علت عدم رسیدگی آوار وکاملا تخریب شده بود و از آذر ماه سال 97 نیز در راستای تحقق «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغی 1392/11/30 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی» ابلاغی 1389/11/29 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» (مصوب سال 1393 هیئت محترم وزیران) و «آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار» (تصویب‌نامه شماره 29906/ت5996 مورخ 1397/03/10 هیئت محترم وزیران)، توسط گروه توسعه مهندسی بام به منظور ایجاد قطب بین‌المللی در حوزه بازآفرینی با رویکرد کارآفرینی به عنوان «سرای بازآفرینی گنج پنهان» مورد بازآفرینی و بهره‌برداری قرار گرفت.