قبل
بعدی

مراکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و گردشگری

مراکز بهداشتی درمانی

ساختمان های مسکونی

مراکز اداری و تجاری

انبوه سازی

گنج پنهان

مراکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و گردشگری

مراکز بهداشتی درمانی

مراکز اداری و تجاری

ساختمان های مسکونی

انبوه سازی

گنج پنهان

فعالیت ها و پروژه های گروه بام

گروه توسعه مهندسی بام​

گروه مهندسی بام یکی از موفق ترین گروه ها در صنعت ساخت و ساز در ایران است که با بهره گیری از تیم های مهندسی قدرتمند و کارآمد، طراحان خلاق و بزرگ و فناوری های نوین ساختمانی، کیفیت برتر را در انواع ساختمان های مسکونی لوکس، مراکز اداری ایجاد می کند. . ، مراکز تجاری و رفاهی، خوشه بندی و بهداشتی و درمانی، برگ زرینی در کارنامه افتخارات خود دارد. این مجموعه در حال حاضر با تلفیقی از فعالیت های تخصصی در قالب شرکت های تابعه در نقاط مختلف کشور از عسلویه در جنوب شرق تا مشکین شهر در شمال غرب کشور به فعالیت های مهندسی و اجرایی می پردازد.

اخبار