• پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای و تخصصی

• پایبندی به وفای عهد، مسئولیت پذیری، نقدپذیری، گشاده رویی و ادب

• پایبندی به ابداع راه حل های خلاقانه برای مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل در حوزه ساخت و ساز

• پایبندی به ارائه کیفیت برتر، بهره گیری از نیروی انسانی نوآور با توان ارزش آفرینی منحصر به فرد

• پایبندی به مشتری سالاری، ریسک پذیری، انجام کارها به صورت تیمی، نوآوری و اعتقاد به استقرار و استمرار سیستم مدیریت دانش در سازمان

• پایبندی به بهره گیری از دانش روز حرفه ای همراه با به کارگیری فنآوری پیشرفته به منظور طراحی خدمات جدید و فراتر از نیازهای مشتریان

• پایبندی به اخلاقگرایی در قبال همکاران و رقبا، پاسخگویی موثر در قبال مشتریان و ارزش آفرینی در قبال سهامداران

• پایبندی به ایجاد فضای صمیمیت، اعتماد، درستی و صداقت با همکاران و مشتریان

• پایبندی به تعامل سازنده و مستمر با تامین کنندگان صاحب صلاحیت و برتر داخلی و خارجی

• پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای و تخصصی

• پایبندی به وفای عهد، مسئولیت پذیری، نقدپذیری، گشاده رویی و ادب

• پایبندی به ابداع راه حل های خلاقانه برای مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل در حوزه ساخت و ساز

• پایبندی به ارائه کیفیت برتر، بهره گیری از نیروی انسانی نوآور با توان ارزش آفرینی منحصر به فرد

• پایبندی به مشتری سالاری، ریسک پذیری، انجام کارها به صورت تیمی، نوآوری و اعتقاد به استقرار و استمرار سیستم مدیریت دانش در سازمان

• پایبندی به بهره گیری از دانش روز حرفه ای همراه با به کارگیری فنآوری پیشرفته به منظور طراحی خدمات جدید و فراتر از نیازهای مشتریان

• پایبندی به اخلاقگرایی در قبال همکاران و رقبا، پاسخگویی موثر در قبال مشتریان و ارزش آفرینی در قبال سهامداران

• پایبندی به ایجاد فضای صمیمیت، اعتماد، درستی و صداقت با همکاران و مشتریان

• پایبندی به تعامل سازنده و مستمر با تامین کنندگان صاحب صلاحیت و برتر داخلی و خارجی