مراکز اداری و تجاری بام سنتر آوان

مرکز تخصصی بام سنتر  (آوان سنتر)، واقع شده در منطقه تجاری خیابان اندرزگو در شمال تهران از جمله مجموعه های تجاری و اداری گروه توسعه مهندسی بام می باشد که توسط جناب آقای مهندس فرزاد دلیری طراحی شده است. طراحی معماری با تکیه بر اصول مهندسی و علمی در راستای ساخت یک مرکز انحصاری عرضه کامپیوتر، لپ تاپ، دوربین، تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی انجام گرفته است.