مراکز اداری و تجاری بام سنتر دفتر مرکزی

ساختمان اداری بام یکی دیگر از ساختمان های اداری می باشد که طراحی آن را مهندس فرزاد دلیری انجام داده و توسط گروه بام ساخته و اجرا گردیده است. ساختمان اداری بام میزبان بخش های مختلف گروه بام از جمله سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش، طرح و برنامه، کنترل کیفیت، امور مالی و اداری، نیروی انسانی، امور حقوقی و قراردادها، معماری، طراحی داخلی، عمران و ساخت می باشد.