مراکز اداری و تجاری بام سنتر کامرانیه

بام سنتر (کامرانیه) از دیگر پروژه های اداری تجاری گروه بام می باشد که طراحی آن توسط مهندس فرزاد دلیری انجام شده و در موقعیتی منحصر به فرد در جوار خیابان کامرانیه توسط گروه توسعه مهندسی بام  ساخته شده است.