مراکز اداری و تجاری بام سنتر یگانه

پروژه اداری-تجاری بام سنتر (یگانه) با سبک معماری  مدرن توسط گروه بام  ساخته و اجرا گردیده است. با توجه به دغدغه های زندگی مدرن و سریع، امروزه رویای کار و تجارت در محیطی آرام و زیبا از نیازهای اساسی صاحبان کسب و کار می باشد و گروه بام با تکیه بر اصول مهندسی و معماری سعی بر تحقق این رویا داشته است.