مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان بیماری های خاص

بیمارستان بیماری های خاص ایران متعلق به بنیاد امور بیماری های خاص با محوریت تحقیقات ، آموزش و درمان سرطان به طور تخصصی و ویژه با رویکرد روش های نوین درمانی ؛ همگام با پیشرفت علم پزشکی ، توسط مشاوران متخصص اروپایی و آسیایی طراحی و برنامه ریزی گردیده است و شرکت توسعه مهندسی بام به عنوان مجری متخصص و با تجربه بناهای درمانی و تخصصی با کیفیت ، مطابق استانداردهای روز جهانی و با دانش فنی مهندسی متخصصین خود در حال ساخت بنای فوق در قالب 12 طبقه؛ شامل فضاهای خاص تحقیقاتی، آموزش و پیشگیری، کلینیک های تخصصی، دپارتمان شیمی درمانی، تصویر برداری فوق پیشرفته و پزشکی هسته ای ، دپارتمان عمل و اتاق عمل هیبرید، دپارتمان سلول درمانی، دپارتمان ید تراپی، دپارتمان پیوند مغز استخوان، بخش بستری زنان و مردان، بخش بستری ویژه با امکانات ای سی یو و سوئیت های ویژه همراهان بیمار، دپارتمان اورژانس و فضاهای اداری و پشتیبانی جامع و …؛ به صورت مدرن و با تاسیسات و تجهیزات حرفه ای و پیشرفته میباشد.