مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان سپید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سپید در شمال شرق تهران، در منطقه حکیمیه و در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و با زیر بنا 32000 متر مربع توسط گروه توسعه مهندسی بام در حال ساخت می باشد.این بیمارستان دارای 250 تخت بستری متشکل بر 60 تخت ویژه جراحی، داخلی، مراقبتهای قلبی و نوزادان می باشد و از امکانات پیشرفته تشخیصی، درمانی برخوردار خواهد بود. عملیات احداث این پروژه در مهرماه 95 شروع شده و در حدود 36 ماه به طول خواهد انجامید.