گروه بام به 100 اصل کیفیت زیر متعهد است:

1- توجه و یادگیری مداوم از مشتریان

2- جمع آوری اطلاعات کمی به منظور تعیین سطح رضایتمندی مشتریان

3- جمع آوری اطلاعات و تحلیل شاخص های پاسخ منفی مشتریان، همانند شکایات

4- جمع آوری اطلاعات کمی و تحلیلی جهت بررسی سطح رضایتمندی رقبا

5- شناسایی کلیه حوزه های مشتریان و تشخیص بخش ها و گروه های بازار مربوط به شرکت و رقبا

6- محک زنی نتایج و گرایش های کنونی: عقاید مشتریان و تمایلات رفتاری کنونی

7- استراتژی پاسخ: بهبود و توسعه محصولات و خدمات طبق نظر مشتریان

8- تجزیه و تحلیل و پیش بینی گرایش ها، خط سیر آینده و نیازهای در حال ظهور بازار

9- تصمیم گیری استراتژیک به منظور افزایش وفاداری مشتریان

10- برنامه های استراتژیک به منظور حفظ و افزایش سهم بازار

11- حفظ و بهبود هویت سازمانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت

12- توسعه و به روزرسانی تصویر محصول و ارزش برند

13- تحقیق پیرامون گرایش های بازاریابی به منظور ضمانت آینده برنامه ریزی شده

14- تحقیق برای ایجاد خلاقیت در تبلیغات اثربخش در تمام رسانه های ممکن

15- استفاده از تلویزیون و رادیو برای اعلام تأخیرات کوتاه مدت

16- استفاده از برنامه های ترفیعی به عنوان محرکی برای فروش

17- فروش، بیشترین بهره گیری از تصویر محصول و گرافیک به عنوان “فروشنده خاموش” در نقطه فروش

18- انتخاب دقیق نمایشگاه های تجاری به عنوان نقاط رویارویی فروشندگان و خریداران در هر بخش

19- برانگیختن روابط عمومی به عنوان بخشی از فلسفه سازمانی

20- نصب شبکه هایی چون اینترنت به عنوان رسانه ای برای تعامل اطلاعات جهانی

21- برنامه های محک زنی دوره ای و مستمر

22- فرآیند سیستماتیک داده های محک زنی داخلی و خارجی

23- آنالیز و ارزیابی دوره ای نتایج محک زنی

24- انتخاب شرکت های الگو، رهبر بازار برای محک زنی و انجام فرآیند مقایسه

25- ایجاد شبکه دائمی محک زنی مربوط به شما

26- محک زنی عملیاتی فعالیت های خاص

27- محک زنی عملکرد کلی شرکت

28- محک زنی رقبا از منظر محصولات و خدمات

29- محک زنی رقبا از منظر روش های اداری و فرآیندهای تولید

30- تصمیم گیری برای بهبود و برنامه های عملیاتی بر مبنای تجزیه و تحلیل محک زنی

31- انتخاب و استفاده از داده ها به منظور دستیابی به اهداف کسب و کار

32- سیستم ها و روش های مناسب جهت جمع آوری، ذخیره و پردازش داده ها

33- مدیریت داده ها و اطلاعات: سرعت، دسترسی و اعتبار

34- ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک و سیستم های مدیریتی

35- انتقال و انتشار اطلاعات مرتبط با هر بخش یا واحد شرکت برای افزایش رقابت و عملکرد

36- تجزیه و تحلیل داده ها، تفسیر و نتیجه گیری از اطلاعات با در نظر گرفتن موقعیت رقابتی شرکت و محصولاتش در مقایسه با رقبا (محک زنی)

37- یکپارچگی و ادغام و رتبه بندی منابع متفاوت اطلاعات برای کمک به دیدگاه کلی شرکت

38- متصل کردن بازار و پاسخ مصرف کننده به بهبود کیفیت محصولات و خدمات به منظور منفعت های اقتصادی

39- جمع آوری و پردازش داده های داخلی شرکت مانند بهره وری، عملکرد، غیبت، چرخه های زمانی، هزینه ها و موجودی انبار

40- توجه به روابط علت و معلولی در تفسیر داده ها به عنوان مبنای تحلیلی محکم برای تصمیم گیری

41- وضع رهنمودها، خلق ارزش ها و اهداف شرکت

42- ایجاد و حفظ یک سیستم اثر بخش رهبری و ارتباطات داخلی

43- توزیع کارامد نقش ها، عملیات ها، مسئولیت ها و ایجاد راهکارهایی برای مدیریت واحد در تمامی سطوح

44- ارزیابی و بهبود اثربخش سیستم رهبری و ارتباطات داخلی

45- تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی و توسعه پتانسیل های پنهان و روش های سازماندهی در شرکت به منظور دستیابی به اهداف و توسعه برنامه ها

46- کشف و حذف موانعی که موجب از دست دادن چشم انداز، عدم کارایی و کندی در تولید و مدیریت می گردد

47- ارتباط بین تصمیمات مدیریتی، هدف گرایی، ارزش ها و برنامه های شرکت

48- سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات با دسترسی سریع برای مدیریت به منظور مرور نتایج و دستاوردهای بخش های کاری

49- مکانیزم مشاوره و تصمیم گیری سریع به منظور بهبود انعطاف پذیری و سرعت پاسخگویی همه بخش های شرکت

50- انضمام به اجتماع و محیط زیست، حساسیت نسبت به اخلاق و قانون در رویه ها و اهداف

51- آگاهی از جایگاه یابی شرکت

52- برنامه قیمت گذاری کوتاه مدت و میان مدت

53- اهداف روزانه کارمندان بر اساس فرهنگ سازمانی متداول

54- در نظر گرفتن نظرات مشتریان برای محصول یا خدمت بر اساس چرخه های فروش

55- برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نیروی انسانی با در نظر گرفتن مزایای آموزش

56- تعریف مکانیزم های کنترل برای اندازه گیری پیشرفت ها و موفقیت ها در سطوح مختلف شرکت، از مسئولیت های دپارتمان ها گرفته تا اشخاص

57- راهکارهای پیشرفت، عقلایی کردن مصرف بهینه منابع با تمرکز بر افزایش سودآوری

58- جمع آوری اطلاعات مربوط به گرایش ها، چالش ها و تقاضاهایی که بر فرصت های آتی شرکت تأثیرگذارند

59- رویکرد تنوع محصول در بازار و نگاهی مداوم به آینده برای درک هر چه بهتر روش های رقابتی

60- تجزیه و تحلیل و انعطاف پذیری در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک در جریان فرآیند اجرا

61- برنامه ریزی نیروی انسانی، تهیه لیست سمت های سازمانی به همراه مهارت های مورد نیاز در راستای استراتژی شرکت

62- استخدام، انتخاب و به کارگیری کارمندان جدی

63- جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و بهبود کارایی شرکت در حوزه های افراد، گروه ها، بخش ها و کل شرکت

64- توسعه نیروی کار توسط آموزش در کلیه گروه ها و در تمامی سطوح کارکنان

65- شناسایی کلیه حوزه های مشتریان و تشخیص بخش ها و گروه های بازار مربوط به شرکت و رقبا

66- روش ها و ابزار ایجاد یک محیط سالم از نظر ایجاد انگیزه، رفاه و توسعه شخصی کلیه کارمندان شرکت

67- سیستم هایی در جهت ارزیابی، تشخیص، پاداش و انگیزش فعالیت های فردی و گروهی

68- شرکت کردن تمامی سطوح کارمندان در جریان تصمیم گیری ها در راستای افزایش انعطاف پذیری، پاسخگویی سریع و عملکرد عمومی

69- شناسایی مشکلات و عوامل بازدارنده عملکرد نیروی کار در سطوح بالا

70- فعالیت های غیر کاری که موجب رضایت و انگیزش کارمندان می شود

71- آموزش فنی کارکنان از طریق دوره های تخصصی

72- آموزش مدیران عالی؛ مدیریت کسب و کار

73- آموزش پیوسته هر کدام از سمت های شغلی مشخص

74- آموزش برای یادگیری تکنولوژی جدید

75- سمینارهای حرفه ای برای برنامه های میان مدت و بلند مدت آینده

76- دوره های مدیریت و کیفیت به عنوان یک مفهوم سودآوری

77- سمینارها و انجمن ها برای توزیع کنندگان، نمایندگان، مشتریان و تأمین کنندگان

78- جلسات آموزشی برای کارمندان جدید، دقیقاً بر اساس شرح شغلی موجود در مقررات عملکرد شرکت

79- دوره های خاص در زمینه های زیست محیطی و کاهش ضایعات

80- تشویق کارمندان برای دنبال کردن فعالیت های آموزشی مربوط به فعالیت شرکت خارج از برنامه زمانی کاری

81- تعریف و مفهوم مدیریت و حوزه های تولید تجزیه شده بر اساس اهداف آن

82- طراحی و تولید محصولات و خدمات

83- سیستم تولید و توسعه امکانات

84- یکپارچه سازی و هماهنگی میان بخش های مختلف شرکت

85- مدیریت تحویل بر اساس فرآیندهای اصلی تولید

86- شناسایی حوزه های اصلی فرآیند تولید در جهت کاهش مشکلات

87- پیاده سازی فعالیت های انضباطی لازم برای حفظ کارایی و عملکرد کلی در مورد نیروی انسانی

88- شرکت دادن مشتریان در تغییرات فرآیندها، به خصوص شرکتهای خدماتی

89- بهبود عملکرد از دیدگاه مشتریان (کیفیت بهتر) و از دیدگاه شرکت (سودآوری بیشتر)

90- مدیریت کیفیت با در نظر گرفتن تأمین کنندگان، به خصوص تأمین کنندگان حیاتی شرکت

91- تمرکز بر روی فعالیت های با بیشترین سودآوری

92- نتایج مالی گره خورده با فرآیند تولید

93- نتایج عملکرد و اثربخشی نیروی انسانی

94- اثربخشی و همکاری از طرف تأمین کنندگان

95- انتخاب گزینه های سودآورتر

96- اندازه گیری نسبت کیفیت به هزینه بر اساس شکایات

97- سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید

98- محک زنی نسبت حاشیه سود در میزان سرمایه گذاری در صنعت

99- میانگین سرمایه گذاری تدارکات برای استهلاک سرمایه کوتاه و بلند مدت

100- استراتژی های سرمایه گذاری مجدد به عنوان تضمینی برای استمرار شرکت