گروه توسعه مهندسی بام برای اعمال مدیریت کیفیت، سلامتی، ایمنی و محیط زیست (QHSE) نظامی کنترلی برای مهندسی، تامین و ساخت ایجاد کرده است. به کارکنان در زمینه کیفیت، نیازهای کارفرمایان و همچنین نقش ها و مسئولیت هایشان در سازمان آموزش ارائه می گردد. هر کدام از پروژه ها با دقت تمام برنامه‌ریزی می شوند، تجهیزات و تامین کنندگان توسط پرسنلی مجرب شناسایی می شوند و در خصوص تمام اجزاء پروژه دستورالعمل های خاص وجود دارد.

سلامتی و ایمنی کارکنان و افرادی که به نوعی با گروه بام و عملیات های گروه بام در ارتباط هستند در بالا ترین اولویت ها قرار دارد. هدف اجرای سازگار با اصول، عدم بروز حادثه، عدم آسیب رسیدن به افراد و عدم آسیب رسانی به محیط زیست می باشد. تمام افراد باید سیاست های QHSE را درک کرده و خود را ملزم به اجرای این قواعد کنند. این افراد شامل کارکنان، پیمانکاران، تامین‌کنندگان و بازدید کنندگان از پروژه ها می شود. سیاست QHSE گروه شامل 3 تعهد کلیدی است:

1- گروه بام متعهد به توسعه ی پایدار است

2- گروه بام متعهد به پیشگیری از ایجاد آلودگی است 

3- گروه بام به صورت موثر و مداوم سیستم مدیریت QHSE شرکت را ارتقا می دهد