چشم انداز ما برآنیم تا با تلاشی برنامه ریزی شده، به عنوان خوشنام ترین گروه توسعه مهندسی ساختمان کشور، از طریق ایجاد انواع ساختمان های با کیفیت غیرقابل رقابت و فراتر از انتظار، اعتماد و رضایت مشتریانمان را حاصل کنیم و در مقام یکی از ده شرکت توسعه مهندسی  برتر ایران ایفای نقش نماییم. ماموریت ماموریت هلدینگ بام، ایجاد ساختمان های ایمن و آرامش بخش در جهت بهبود کیفیت زندگی، فراغت و سلامت با استفاده از فنآوری های نوین دنیا، دانش فنی روز و تجربه مدیران هلدینگ است.