یکی از موفق ترین گروه های صنعت ساختمان در ایران است که با بهره گیری از تیم های مهندسی توانمند و کارآمد، طراحان خلاق و زبردست و فنآوری های نوین ساخت، ایجاد کیفیت برتر را در انواع ساختمان های مسکونی لوکس، مراکز اداری، تجاری و رفاهی، انبوه سازی و مراکز بهداشتی درمانی، به عنوان برگی زرین در کارنامه افتخارات خود دارد. این گروه در حال حاضر با ترکیبی از فعالیت های تخصصی در قالب شرکت های زیر مجموعه در نقاط مختلف کشور از عسلویه در جنوب شرق تا مشکین شهر در شمال غرب کشور مشغول فعالیت مهندسی و اجراست. ایجاد مدیریت توسعه گرا و پویا از مرحله شناسایی موقعیت مکانی مناسب تا ساخت و خدمات دوره بهره برداری از اهداف کلیدی گروه توسعه مهندسی بام بوده و در نظر است تا با حضور چشمگیر در عرصه های مختلف ساخت و ساز و ارئه خدمات برتر با کیفیت بهتر، به عنوان الگو و برند برتر در سطح کشور شناخته شود. استفاده از نیروی انسانی هوشمند، متخصص و با تجربه، استقبال از ایده ها و طرح های نو و خلاقانه و حضور در عرصه های بین المللی از راهکار های گروه برای رسیدن اهداف از پیش تعیین شده است. گروه بام مفتخر به دریافت تندیس بهترین انبوه ساز کشور در سال 1389، جایزه بهترین مدرن ساز کشور در سال 1390 (PRED)، تندیس افتخار همایش نام آوران عرصه ساخت و ساز در سال 1390، جایزه بین المللی کیفیت BID لندن، انگلستان در سال 1391، جایزه بین المللی کیفیت و اعتبار کسب و کار otherway رم، ایتالیا در سال 1392، برترین مرکز عرصه سازندگی کشور در سال 1394،  تندیس مدیر برگزیده جهادی عرصه سازندگی در حوزه مدیریت سازندگی ساختمان های لوکس و مدرن کشور در سال 1394، دریافت نشان برگزیده ویژه ابر پیمانکار تخصصی در صنعت ساختمان و انبوه سازی و نشان عالی نوآوری در طراحی، معماری و اجرای پروژه های ساختمانی در سال 1395 می باشد.

یکی از موفق ترین گروه های صنعت ساختمان در ایران است که با بهره گیری از تیم های مهندسی توانمند و کارآمد، طراحان خلاق و زبردست و فنآوری های نوین ساخت، ایجاد کیفیت برتر را در انواع ساختمان های مسکونی لوکس، مراکز اداری، تجاری و رفاهی، انبوه سازی و مراکز بهداشتی درمانی، به عنوان برگی زرین در کارنامه افتخارات خود دارد. این گروه در حال حاضر با ترکیبی از فعالیت های تخصصی در قالب شرکت های زیر مجموعه در نقاط مختلف کشور از عسلویه در جنوب شرق تا مشکین شهر در شمال غرب کشور مشغول فعالیت مهندسی و اجراست. ایجاد مدیریت توسعه گرا و پویا از مرحله شناسایی موقعیت مکانی مناسب تا ساخت و خدمات دوره بهره برداری از اهداف کلیدی گروه توسعه مهندسی بام بوده و در نظر است تا با حضور چشمگیر در عرصه های مختلف ساخت و ساز و ارئه خدمات برتر با کیفیت بهتر، به عنوان الگو و برند برتر در سطح کشور شناخته شود. استفاده از نیروی انسانی هوشمند، متخصص و با تجربه، استقبال از ایده ها و طرح های نو و خلاقانه و حضور در عرصه های بین المللی از راهکار های گروه برای رسیدن اهداف از پیش تعیین شده است. گروه بام مفتخر به دریافت تندیس بهترین انبوه ساز کشور در سال 1389، جایزه بهترین مدرن ساز کشور در سال 1390 (PRED)، تندیس افتخار همایش نام آوران عرصه ساخت و ساز در سال 1390، جایزه بین المللی کیفیت BID لندن، انگلستان در سال 1391، جایزه بین المللی کیفیت و اعتبار کسب و کار otherway رم، ایتالیا در سال 1392، برترین مرکز عرصه سازندگی کشور در سال 1394،  تندیس مدیر برگزیده جهادی عرصه سازندگی در حوزه مدیریت سازندگی ساختمان های لوکس و مدرن کشور در سال 1394، دریافت نشان برگزیده ویژه ابر پیمانکار تخصصی در صنعت ساختمان و انبوه سازی و نشان عالی نوآوری در طراحی، معماری و اجرای پروژه های ساختمانی در سال 1395 می باشد.