بازدید شهردار محترم منطقه پنج از پروژه بیمارستان نیکان غرب

شهردار محترم منطقه  پنج تهران جناب آقای خسروآبادی به همراه معاون شهرسازی ، معاون املاک و معاون ترافیک و برخی از مدیران شهرداری منطقه 5 تهران از پروژه بیمارستان غرب بازدید نمودند .  در این دیدار که با حضور مدیرعامل گروه بیمارستان های نیکان جناب آقای دکتر تابش و همچنین مدیران شرکت پایدار بام و […]